wit-logo-slogan-230
  • parallax-competences
  • parallax-wits

Целта: идентифициране на нови компетенции за ново социално подпомагане.

treasure map blue2

Проектът УИТ цели да разшири и укрепи знанията и уменията на специалистите от социалните грижи, чрез открит и динамичен начин за споделяне на опит и обмен на информация и мнения на национално и международно ниво.

С цел да се подпомогнат иновациите в организационните моделите за управление, както и дефиницията за подновените учебни пътеки за професионалисти от социалния сектор, УИТ ще стимулира дебата между експерти и професионалисти в областта на социалните иновации и научни изследвания, призовани да се изправят по конкретни въпроси.

Увеличаващото се търсене на нови видове "бели работници" предлага важни възможности за социално-икономическото развитие на териториите на страните-партньори, и това е въз основа на това, че проектът УИТ иска да се възползва и да насърчи съществуващите добри практики в Европа, и се опитва да активира иновативна методи на обучение и предприемачеството в рамките на социалния сектор.
Научете повече...

wit-logo-230

За проекта

Подходът на УИТ намира от съществено значение, насърчаването на поливалентни умения и преквалификация - там където специалистите могат да получат знания от различни дисциплини...

Прочетете повече
Activities

Дейности

Продължителността на проекта е 12 месеца (декември 2013 - декември 2014 г.). Проектът УИТ ще изпълнява три основни типа дейности...

Прочетете повече
Partners

Партньори

Област Милано (Италия), Национална Агенция за Развитие (България), Универистет по приложни науки „Алис Саломон“ (Германия), Вилнюски университет (Латвия)

Прочетете повече
benchmarking

Услуги

„Умна библиотека“: визуализирано хранилище за ресурси, свързани с УИТ обучение: онлайн курсове, УИТГИС: гео-базирана система за анализ, „Числа“ УИТ: визуално табло.

Прочетете повече
mi 200

(Italy)

Province of Milan

nda en 200

(Bulgaria)

National Development Agency

4s 200

(Germany)

Alice Salomon University of Applied Science

fsf jpg 200

(Lithuania)

University of Vilnius - Faculty of Philosophy

eu flag
С финансовата подкрепа
на Европейският съюз

Този сайт се поддържа от Програмата на Европейския съюз за заетост и социална солидарност - ПРОГРЕС (2007-2013 г.). Тази програма се изпълнява от Европейската комисия. Тя е създадена да подкрепя финансово изпълнението на целите на Европейския съюз в областта на заетостта, социалните въпроси и равните възможности, и по този начин да допринесе за постигането на стратегическите целите на Европа в тези области до 2020 година.
Тази седем годишна програма е насочена към всички заинтересовани страни, които могат да помогнат за разработването на подходяща и ефективна заетост и социално законодателство и политики в ЕС-27, страните от ЕАСТ и ЕИП и страните кандидатки за ЕС и потенциални кандидатки.. За повече информация вижте: http://ec.europa.eu/progress
Информацията, съдържаща се в този сайт не отразява непременно мнението или позицията на Европейската комисия. Цялата отговорност за съдържанието на този сайт се носи от автора. Комисията не носи отговорност за каквато и да е полза, която може да бъде извлечена от информацията, съдържаща се тук

Built with HTML5 and CSS3
Copyright © 2014 WIT Project

Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

ai fini dell'accessibilità sono impiegati cookies per registrare le preferenze dell’utente: il cambio sfondo, dimensione font, etc. L'eventuale disabilitazione dei cookies sulla postazione dell’utente provoca la sola perdita delle impostazioni di visualizzazione del sito. Non viene fatto uso di cookies per la trasmissione di informazioni di carattere personale, né per il tracciamento degli utenti. Per maggiori dettagli, consultate la nostra privacy policy.

Acconsento all’uso dei cookies per questo sito.