wit-logo-slogan-230

За проекта

Изследвания върху бъдещите тенденции по отношение на нуждите на европейските системи на здравеопазването и социалните услуги ясно показват, че всички страни от ЕС са изправени пред нарастване на търсенето на “бели работни” места, тъй като секторът се разраства.От здравните и професионалистите по социални грижи се изискват много повече нови умения според вероятното бъдещо развитие. Много европейски здравни системи се движат в посока на интегрирани грижи, където социалните и здравни нужди са опаковани безпроблемно, колкото е възможно за всеки човек.

Поради тези причини подходът на УИТ счита, че е от решаващо значение насърчаването на преквалификация на поливалентните умения - където специалисти могат да получат знания от различни дисциплини - което ще подобри отношението към интегрираната социална грижа. Дейностите в УИТ ще настояват за по-големи инвестиции в областта на младежта, и също така за човешкия капитал, който да посрещане тези нужди, в допълнение, ще се насърчава развитието на специални обучения и дълготрайни адаптирани курсове за обучение, разработени за да помогнат на работниците в сектора за подобряване на техните уменията. 

Това ще позволи на създателите на тези политики да подобрят качеството на предоставяните услуги, както за гражданите, чрез укрепване на публично-частните сътрудничества за обучение и развитие, така и на институциите, университетите и изследователските центрове в тази области и извън нея,като се подпомогнат иновациите в организационните модели и се минимизира информационният дефицит на настоящите и нововъзникващи изисквания към уменията на специалистите в социалния сектор.

mi 200

(Italy)

Province of Milan

nda en 200

(Bulgaria)

National Development Agency

4s 200

(Germany)

Alice Salomon University of Applied Science

fsf jpg 200

(Lithuania)

University of Vilnius - Faculty of Philosophy

eu flag
С финансовата подкрепа
на Европейският съюз

Този сайт се поддържа от Програмата на Европейския съюз за заетост и социална солидарност - ПРОГРЕС (2007-2013 г.). Тази програма се изпълнява от Европейската комисия. Тя е създадена да подкрепя финансово изпълнението на целите на Европейския съюз в областта на заетостта, социалните въпроси и равните възможности, и по този начин да допринесе за постигането на стратегическите целите на Европа в тези области до 2020 година.
Тази седем годишна програма е насочена към всички заинтересовани страни, които могат да помогнат за разработването на подходяща и ефективна заетост и социално законодателство и политики в ЕС-27, страните от ЕАСТ и ЕИП и страните кандидатки за ЕС и потенциални кандидатки.. За повече информация вижте: http://ec.europa.eu/progress
Информацията, съдържаща се в този сайт не отразява непременно мнението или позицията на Европейската комисия. Цялата отговорност за съдържанието на този сайт се носи от автора. Комисията не носи отговорност за каквато и да е полза, която може да бъде извлечена от информацията, съдържаща се тук

Built with HTML5 and CSS3
Copyright © 2014 WIT Project

Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

ai fini dell'accessibilità sono impiegati cookies per registrare le preferenze dell’utente: il cambio sfondo, dimensione font, etc. L'eventuale disabilitazione dei cookies sulla postazione dell’utente provoca la sola perdita delle impostazioni di visualizzazione del sito. Non viene fatto uso di cookies per la trasmissione di informazioni di carattere personale, né per il tracciamento degli utenti. Per maggiori dettagli, consultate la nostra privacy policy.

Acconsento all’uso dei cookies per questo sito.