wit-logo-slogan-230

Veiklos

Projekto trukmė yra 12 mėnesių (2013 m. gruodžio mėn. – 2014 m. gruodžio mėn.).
WIT projektas įgyvendins 3 pagrindines veiklos rūšis:

  • Geriausios praktikos siekimo (angl. Benchmarking) analizė ir geo-referencinės sistemos WITGIS sukūrimas ;
  • 13 tarpinstitucinių tarptautinių renginių organizavimas ;
  • Plataus žinių skleidimo tinklo sukūrimas .

WIT Projektas susideda iš šių pagrindinių Darbų Paketų (WPs):

WP1 Projekto valdymas:

management Numatomas WIT darbo grupės sukūrimas ir aktyvavimas, projektų valdymo instrumentų ir procedūrų sukūrimas; trijų koordinavimo susirinkimų organizavimas ir nuolatinis monitoringas (stebėjimas), vertinimas ir ataskaitų apie projekto pažangą teikimas (pagal ketvirčių terminus) nuosekliai pagal „PROGRESS“ programos taisykles.

WP2 Komunikacija:

communication Projekto rezultatų pranešimas ir informacijos sklaida bus užtikrinta nuo konferencijos atidarymo paruošiamųjų darbų iki projekto uždaromojo renginio. Taip pat didelis dėmesys bus skiriamas reklaminės medžiagos dizainui, leidybai bei sklaidai. Pagrindinis dėmesys bus skiriamas projekto tinklalapio turinio projektavimui ir priežiūrai, taip pat ir Bendrijos praktikos (CoP) aktyvavimui, galinčiam sukurti socialinio sektoriaus profesionalų tinklą Europos lygmeniu.

WP3 geriausios praktikos siekimo (angl. Benchmarking) analizė ir geo-referencinio WITGIS atlaso sukūrimas:

benchmarking Pagrindinį dėmesį partneriai skirs geriausios praktikos siekimo analizės, orientuotos į keturias tikslines sritis, parengimui ir publikavimui. Bus nustatytas rinkinys 30-ties geriausių praktikų, atitinkančių inovacinius vykstančius europinius projektus ir iniciatyvas socialinės apsaugos ir socialinės vadybos srityse. Pagrindinis WP3 aspektas bus geo-referencinės sistemos sukūrimas, WITGIS Naujųjų Įgūdžių Baltosioms Darbo Vietoms Socialinei Inovacijai.

WP4 Tarpinstituciniai tarptautiniai renginiai:

events 13 tarptautinių renginių, kurie vyks keturiose Europos šalyse partnerėse (Italija, Bulgarija, Vokietija ir Lietuva) palengvins galimybes keistis idėjomis ir gerąja patirtimi socialinių inovacijų ir naujų įgūdžių klausimais. Dvi tarptautinės konferencijos (Berlyne ir Sofija), paremtos periodiniais vaizdais iš sistemos WITGIS lydės WIT transnacionalinių renginių raidą. Trys apvaliojo stalo diskusijos bus organizuojamos Milane, Berlyne, Vilniuje. Jose bus sprendžiami šiuolaikiniai atviri socialiniai klausimai ir jais keliami iššūkiai: pradedant nuo „Šeimos sudėties, darbo santykių padarinių ir pokyčių finansavimo sunkumų biudžeto suvaržymo laikotarpiu“, tęsiant „Socialinio darbo kokybės, mokymosi poreikių ir pokyčių socialinio darbo struktūroje“ ir baigiant „Naujais įgūdžiais 21 amžiuje, skirtais greitai reaguoti į poreikius nuolat besikeičiančioje darbo rinkoje“. Trys seminarai vyks Milane, Sofijoje ir Vilniuje, po kurių vyks darbo grupių susitikimai (iš viso 5), leisiantys išvystyti ir ištirti šias temas:

  • Tobulinimas informacinių sistemų  apie reikalingus įgūdžius, darbo vietų pasiūlą, profesinį orientavimą naujai žengiantiems į darbo rinką;
  • Ateities socialinių inovacijų mechanizmai  įgalinantys viešojo ir privataus sektorių bendradarbiavimą socialinių paslaugų valdymo srityje;
  • Įvairialypių įgūdžių profilių didinimas  kaip sudedamoji socialinės gerovės dalis;
  • Į specifinių socialinių paslaugų valdymą orientuotų naujų kursų nustatymas ir tarpsektorinių socialinio sektoriaus specialistų ruošimui skirtų kursų atnaujinimas;
  • Verslumo socialinių paslaugų sektoriuje stiprinimas ir inovatyvių socialinio darbo finansavimo būdų paieška.

Šios veiklos rezultatai bus surinkti ir paskelbti „Baltojoje knygoje – WIT inovatyviems pokyčiams sveikatos ir socialiniuose sektoriuose“, kuri bus pristatyta projekto uždarymo konferencijos metu.

mi 200

(Italy)

Province of Milan

nda en 200

(Bulgaria)

National Development Agency

4s 200

(Germany)

Alice Salomon University of Applied Science

fsf jpg 200

(Lithuania)

University of Vilnius - Faculty of Philosophy

eu flag
Projektą finansiškai
remia Europos Sąjunga
Šis tinklalapis yra finansuojamas pagal  Europos Sąjungos užimtumo ir socialinio solidarumo programą – PROGRESS (2007-2013). Šią programa įgyvendina Europos Komisija. Ji buvo sukurta siekiant finansiškai remti Europos Sąjungos tikslus užimtumo, socialinių reikalų ir lygių galimybių srityje įgyvendinimą ir tokiu būdu prisidėti prie strategijos „Europa 2020“ tikslų įgyvendinimo šiose srityse.
Septynerių metų Programa skirta visoms suinteresuotosioms šalims, galinčioms padėti rengti tinkamus bei veiksmingus užimtumo ir socialinės srities teisės aktus ir formuoti šios srities politiką visoje ES-27, ELPA-EEE šalyse, ES šalyse kandidatėse ir šalyse, besirengiančiose kandidatuoti į narystę ES. Daugiau informacijos rasite tinklalapyje: http://ec.europa.eu/progress
Šioje svetainėje pateikta informacija nebūtinai atspindi Europos Komisijos poziciją ar požiūrį
Atsakomybė už šio tinklapio turinį tenka autoriui. Komisija nėra atsakinga už čia pateiktos informacijos panaudojimą vieniems ar kitiems tikslams.

Built with HTML5 and CSS3
Copyright © 2014 WIT Project

Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlų. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį.

ai fini dell'accessibilità sono impiegati cookies per registrare le preferenze dell’utente: il cambio sfondo, dimensione font, etc. L'eventuale disabilitazione dei cookies sulla postazione dell’utente provoca la sola perdita delle impostazioni di visualizzazione del sito. Non viene fatto uso di cookies per la trasmissione di informazioni di carattere personale, né per il tracciamento degli utenti. Per maggiori dettagli, consultate la nostra privacy policy.

Acconsento all’uso dei cookies per questo sito.